SLOVENSKY ENGLISH DEUTSCH

MARTIN SLOBODA

Martin Sloboda (nar. 1974 v Bratislave) je vydavateľom a autorom kníh o Bratislave a Slovensku, fotografom, majiteľom sprievodcovskej agentúry, prednášateľom a organizátorom spoločenských podujatí. Jeho prácou je „predávanie“ Slovenska.

Zázemie

Martin Sloboda vyrastal v starej prešporskej rodine, kde k dobrej výchove patrilo hovoriť okrem „cudzích jazykov“ po nemecky, maďarsky a slovensky. Vďaka vedeniu starých rodičov a rodičov sa uňho v ranom veku prebudil záujem o bohatú históriu Bratislavy a strednej Európy. Krstným otcom jeho prvej knihy bol známy Prešporák, herec Július Satinský.

Vzdelanie

V roku 1999 ukončil štúdium anglistiky a germanistiky, odboru tlmočníctvo-prekladeľstvo na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvoval ďalšie vzdelávanie na školách v Nemecku (Universität Würzburg, Universität Tübingen), Veľkej Británii (International Language Academy, Cambridge), Francúzsku (École Azurlingua, Nice), Taliansku (Instituto Linguistico Bertrand Russell, Padova) a Austrálii (Australian College of English, Sydney).

Kariéra

Ako študent získal licenciu sprievodcu po Bratislave a začal sprevádzať zahraničných turistov pre cestovné kancelárie. Krátko nato sa osamostatnil a k sprevádzaniu turistov pribudla náročnejšia firemná klientela a nakoniec najvyššie štátne návštevy. V roku 2000 založil MS Agency, s. r. o., ktorá sa okrem iných činností špecializuje na súkromné prehliadky. Spolupracuje s úzkou skupinou osobne vybraných najlepších sprievodcov, ktorí úrovňou odborných vedomostí, jazykových schopností a osobnou charizmou zaručujú výnimočný zážitok. Keď čas dovolí, sprevádza najvyššie štátne návštevy pre významné veľvyslanectvá a korporácie a pomáha vytvárať pozitívny obraz Slovenska v očiach najvplyvnejších ľudí sveta z oblasti politiky, biznisu a cestovného ruchu. K činnostiam firmy hneď na začiatku priradil aj publikovanie kníh. Spojil tak záujem o históriu, architektúru a fotografiu a začal vydávať úspešných knižných sprievodcov a pohľadnice. Neskôr svoje aktivity rozšíril o organizovanie spoločenských podujatí pre firemných klientov s cieľom prezentovať bohatú históriu Bratislavy. V súčasnosti naberá na dôležitosti tvorba vlastnej kvalitnej fotobanky www.slovakiastockphotos.com, ako aj vydávanie e-kníh, keďže v zahraničí je stále veľký nedostatok informácií o Slovensku.

Medzi ďalšie aktivity Martina Slobodu patrí poradenstvo pre televízne stanice CNN, BBC, ARD, ORF a SRF, ako aj rozhlasové stanice a svetové tlačové mediá, ktoré pripravujú dokumenty o Bratislave alebo Slovensku s cieľom pozitívne ovplyvňovať ich obsah, scenár a celkové vyznenie v prospech Slovenska. Pravidelne prednáša o „success story“ Slovenska na palube luxusných amerických lodí, ktoré kotvia v Bratislave a realizuje prezentácie pre zahraničnú firemnú klientelu. Ročne sa tak tisíce vplyvných ľudí dozvedia pozitívne informácie o Slovensku a šíria ďalej jeho dobré meno.

Dobrovoľníctvo a ocenenia

Od roku 2006 je členom Rotary klubu Bratislava Danube a v roku 2014 bol zvolený za prezidenta klubu. Rotary združuje vedúce osobnosti z rôznych oblastí s cieľom pomáhať svojmu okoliu, podporovať humanitárnu činnosť, budovať dobrú vôľu a mier vo svete v duchu hesla „Service above self - Služba nad vlastné záujmy“. Od roku 2013 je členom Bratislavského okrášľovacieho spolku, ktorý si kladie za cieľ ochranu kultúrneho dedičstva, oživovanie tradícií a skrášľovanie Bratislavy. Ako jeden zo zakladajúcich členov Bratislava Tourist Board sa snaží aktívne prispievať k propagácii mesta ako atraktívnej destinácie.

V roku 2003 viedol pre renomovaných fínskych novinárov fam trip po Slovensku, ktorý bol na veľtrhu cestovného ruchu Matka Mieli v Helsinkách vyhlásený Cechom fínskych novinárov za najlepší fam trip roka, a to v konkurencii najvýznamnejších destinácií z celého sveta. V roku 2007 bol Martin Sloboda počas osláv 50. výročia založenia Európskej únie v Berlíne vybraný Nemeckým veľvyslanectvom do projektu Panoráma EÚ – „27 skutočných Európanov“, kde reprezentoval Slovensko medzi 27 členskými štátmi únie.

© MS AGENCY, S.R.O., ALL RIGHTS RESERVED, DESIGN BY DUOMEDIA